Dětská mše + májová

21.05.2010 16:40

Pozor, z důvodů časové tísně sraz o 5minut dřív na kůru, aby se dobře stíhala májová