O nás

Jsme chrámový sbor zpívající v blanenském kostele svatého Martina. Dříve označovaný jako malý nebo dětský sbor. Dnes máme na třicet aktivních zpěváků a věkový průměr se pohybuje okolo osmnácti let. Proto jsme na popud pana faráře scholu pojmenovali a to MARTINI BAND. Otec Jiří Kaňa je ostatně již po léta naším ochráncem a naši činnost velice podporuje, za což mu patří velký dík.

Naše zvučné těleso můžete v různých sestavách slyšet na pravidelné páteční mši, o slavných nedělích a v jiné svátky. Často na svatbách, křtech i pohřbech a nedílnou součástí jsou koncerty. Doprovázíme různá setkání a mše v okolí. Pravidelnou akcí je také letní soustředění, kde si užíváme nejen zpěvu, ale i společenství, výletů a her. 

Co vše kromě zpěvu můžete zaslechnout? Žalmy jsou doprovázeny varhanami a rytmické zpěvy pak klavírem, baskytarou, akustickou a elektrickou kytarou. Pravidelní hosté pak přidávají saxofon a housle nebo flétnu. Dorůstají nám také nadějní hráči na příčnou flétnu, violoncello a bonga. Máme to veliké štěstí, že můžeme být součástí živé farnosti, jejíž aktivita je opravdu znatelná. Proto o nadšené členy není nouze a rozhodně se máme v budoucnu nač těšit. 

Historie

Je to neskutečné, ale je to tak. Sbor byl založen na podzim roku 1969 po příjezdu jiného hudebního tělesa k nám do Blanska. Farníci byli tak nadšení, že se rozhodli zpěvu také věnovat a pod vedením paní Bömové své odhodlání dotáhli do zdárného konce. Od té doby je organizovaný zpěv nedílnou součástí života věřících. Vystřídalo se tu nespočet zpěvaček a zpěváků. Stejně tak velké množství vedoucích, kteří se chopili dospívající mládeže a kteří dokáží z našich krků dostat libozvučné tóny. 

Spoustu dat a čísel z naší historie se dnes asi jen stěží dozvíme. Podstatné ale je, že zpěv oslovoval celé generace a doprovázel liturgii po celou tu dobu. Dokresloval krásnou atmosféru duchovních zážitků, které mohli prožívat jak blanenští farníci tak náhodní kolemjdoucí. To je poselství, které přetrvá. A to je i naším velkým úkolem. Zpívat k Boží chvále. Ať nám k tomu tedy Bůh žehná.