Zpívání v penzionu

08.12.2018 14:30

Tradiční adventní potěšení staroušků v penzionu na Písečné. Pojďte udělat dobrý skutek! :)
Sraz ve 14:15. Po zpívání se přesuneme autama na faru a bude normálně zkouška.

Zpíváme:
- Je stále přítomná
- Vzývám a slavím
- Na kolenou
- Chci, Pane, chválit Tě
- Pojď ke mně blíž
- Tobě patří chvála
- Červíčku Jákobův
- Bárka
- Duše má velebí Pána
- Ejhle, Pán přichází
- Chvalozpěv
- Madona
- Můžeš mít radost
- Přicházíš